Условия за ползване


Добре дошли на уебсайта на езикови услуги Anomakit. Собствениците на Anomakit.com са проектирали и развили този сайт като безплатна информационна услуга за купувачите. С влизането Ви в този сайт се подразбира, че сте приели условията както следва:

- Този сайт е за лична и търговска употреба. Както и да е, информацията или материалите, достъпни чрез сайта не могат да бъдат раздавани, копирани, лицензирани или продавани от Вас или от което и да е трето лице. Моля, бъдете наясно, че финансови транзакции с участието на трето лице ще бъдат напълно криптирани.

- Anomakit полага много усилия за да осигури, че преводите и представената сходна информация са точни. Въпреки това, Anomakit не носи отговорност за грешки, пропуски или двусмислици, които могат да бъдат присъщи за, или да възникнат от преводите или другата представена информация. Anomakit не носи отговорност за каквито и да е вреди, които могат да възникнат от Сайта или съдържанието му, включително директни, индиректни, индицентни, косвени или наказателни вреди.

- Този сайт е представен без каквито и да били преки или косвени гаранции. Това включва всякакви косвени гаранции като продажбени, за годност с или без цел посегателства. Където собствената Ви юрисдикция не Ви позволява изключването на такива гаранции, тези изключения може и да не се отнасят до Вас.

- Използвайки този сайт Вие приемате, че всички статии и преводи, представени като примери на сайта от Anomakit са предмет на авторски права и са собственост на автора и не могат да бъдат копирани или принтирани без изричното съгласие на двете страни.

- Чрез използването на този сайт Вие гарантирате на Anomakit, че всички текстови или други материали, които представяте, и последвалите преводи на тези материали от Anomakit:

  • 1. Не са и няма да нарушат авторските права, търговската марка или други права за собственост на никое трето лице./li>
  • 2. Не нарушават правото на лично пространство или публичност на никое трето лице.
  • 3. Не нарушава никой приложим закон, постановление, наредба или правило, включително закони, свързани с нелоялна конкуренция, дискриминация, лъжливо или невярно рекламиране.
  • 4. Не са клеветнически.
  • 5. Не са нецензурни или порнографски.
  • 6. Не поощряват насилието и не подбуждат омраза.
  • 7. Са гарантирано без съдържание на вируси или други вредни програми.

В допълниение, чрез използването на този сайт Вие се съгласявате, че Anomakit и съдружниците й не са отговорни за нарушаване на Вашите постъпки, включително нарушаване на авторски права, интелектуална собственост или каквито и да било други права или незаконни дейности, които могат да възникнат от преводите или предаването от Anomakit на текстови или други материали, представени от Вас.

Въпреки че са положени всички усилия за да се верифицира съдържанието на сайтове на трето лице, които може да са свързани с този сайт, Anomakit не гарантира, че ще прегледа всички свързани сайтове и не може да се поставя под отговорност за съдържанието им или каквито и да било проблеми възникващи от това.

Независимо от гореспоменатите условия, Anomakit си запазва правото да откаже услугите си по всяко време и по всяка причина, която Anomakit смята за подходяща.

Ако искате да се свържете с нас относно условията за www.Anomakit.com, моля изпратете ни имейл на webmaster@anomakit.com.


Тези условия на www.anomakit.com са в сила от 18 април 2011 година